Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44986
Trong đó:
  • Bài báo: 25
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15647)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
School Health Index: A Self-Assessment and Planning Guide for Elementary School Tài liệu khác 1
Screning Colonoscopy among U.S. Noninstitutionalized Adult Population Age 50 and Older, 2005. Statistical Brief No. 188. Tài liệu khác 1
Sexually Transmitted Disease Surveillance 2006 Supplement: Chlamydia Prevalence Monitoring Project Annual Report 2006. Tài liệu khác 1
Sexually Transmitted Disease Surveillance, 2004. Tài liệu khác 1
Sistema di Sorveglianza PASSI (Progressi Delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) (PASSI (Progressi Delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia): An Italian Behavioral Risk Factor System). Tài liệu khác 1
Social Security Administration: Policies and Procedures Were in Place Over MMA Spending, but Some Instances of Compliance Occurred. Tài liệu khác 1
Social Security Disability: Better Planning, Management, and Evaluation Could Help Address Backlogs. Tài liệu khác 1
Social Security Disability: Management Controls Needed to Strengthen Demonstration Projects. Tài liệu khác 1
Southern California Renal Disease Council, Inc., Claimed Unallowable and Unsupported Costs Under Medicare Contract Number 500-03-NW18. Tài liệu khác 1
St. Luke's Episcopal Church Home Care Program-Juana Diaz Properly Claimed Medicare Reimbursement for Home Health Services. Tài liệu khác 1
State Children's Health Insurance Program: Program Structure, Enrollment and Expenditure Experiences, and Outreach Approaches for States That Cover Adults. Tài liệu khác 1
State Differences in the Cost of Job-Related Health Insurance, 2004. Statistical Brief No. 135. Tài liệu khác 1
State Differences in the Cost of Job-Related Health Insurance, 2005. Statistical Brief No. 177. Tài liệu khác 1
State Differences in the Cost of Job-Related Health Insurance, 2006. Statistical Brief No. 208. Tài liệu khác 1
State Differences in the Cost of Job-Related Health Insurance, 2008. Statistical Brief No. 250. Tài liệu khác 1
State Differences in the Cost of Job-Related Health Insurance, 2009. Statistical Brief No. 286. Tài liệu khác 1
State Injury Indicators: Instructions for Preparing 2004 Data. Tài liệu khác 1
State Injury Indicators: Instructions for Preparing 2005 Data. Tài liệu khác 1
State, Regional, and National Estimates of Health Insurance Coverage for People Under 65 Years of Age: National Health Interview Survey, 2004-2006. National Health Statistics Reports, Number 1. Tài liệu khác 1
Statin Use among Persons 18 and Older in the U.S. Civilian Noninstitutionalized Population Reported as Receiving Medical Care for the Treatment of High Cholesterol, 2002. Statistical Brief No. 95. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0710 3824031   Fax: 07103 812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)