Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
S.R. 0202, Section 404 Intelligent Transportation (ITS) Deployment. Final Report. Tài liệu khác 1
SA2 '101'. Tài liệu khác 1
SA2 '101'. Tài liệu khác 1
Saekerhetsproblem i Mobila ad Hoct-Naet (Security Problems in Mobile ad hoc Networks). Tài liệu khác 1
Saekerhetsproblem i Mobila ad Hoct-Naet (Security Problems in Mobile ad hoc Networks). Tài liệu khác 1
SAES St 909 Getter Testing at the Savannah River National Laboratory. Tài liệu khác 1
Safe Acceptable Standoff Distances for Body Wearable Antennas. Tài liệu khác 1
Safe Acceptable Standoff Distances for Body Wearable Antennas. Tài liệu khác 1
SAFE Acts of 2005: H.R. 1526 and S. 737 -- A Sketch. Tài liệu khác 1
Safe Affordable Fission Engine-(SAFE-) 100a Heat Exchanger Thermal and Structural Analysis. Tài liệu khác 1
Safe Decontamination and Demolition of Explosives-processing Facilities. Tài liệu khác 1
Safe Drinking Water Act: EPA Should Improve Implementation of Requirements on Whether to Regulate Additional Contaminants. Tài liệu khác 1
Safe Operation of Mobile Unmanned Ground Vehicle (UGV) Systems. Tài liệu khác 1
Safe Operations of Unmanned Systems for Reconnaissance in Complex Environments Army Technology Objective (SOURCE ATO). Tài liệu khác 1
Safecom: 2006 National Interoperability Baseline Survey. Tài liệu khác 1
Safeguard Application Options for the Laser-Based Item Monitoring System (LBIMS). Tài liệu khác 1
Safeguard By Design Lessons Learned from DOE Experience Integrating Safety into Design. Tài liệu khác 1
Safeguards Envelope Progress FY09. Tài liệu khác 1
Safeguards Envelope: Progress FY08. Tài liệu khác 1
Safety Analysis of High Pressure 3He-filled Micro-channels for Thermal Neutron Detection. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)