Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Radiation Dose Calculation for Fuel Handling Facility Closure Cell Equipment. Tài liệu khác 1
Radiation Isotope Identification Device (RIIDs) Field Test and Evaluation Campaign. Tài liệu khác 1
Radioactive Elements in the Standard Atomic Weights Table. Tài liệu khác 1
Railplug Ignition System for Enhanced Engine Performance and Reduced Maintenance. (Final Report, September 30, 2001-December 31, 2004). Tài liệu khác 1
Reactive Material Enhanced Projectiles and Related Methods. Sách 1
Real-Life Pulse Flattening on the LLNL Flash X-Ray (FXR) Machine. Tài liệu khác 1
Recent Progress in the Development of Diesel Surrogate Fuels (December 2009). Tài liệu khác 1
Recent Progress in the Development of Diesel Surrogate Fuels. (September 2009). Tài liệu khác 1
Recent Progress in the Development of Diesel Surrogate Fuels. (September 2009). Tài liệu khác 1
Recent References: October 1, 2005 TO December 31, 2005. Tài liệu khác 1
Reduced Radar Cross Section Exhaust Nozzle Assembly. Tài liệu khác 1
Refractometry and Extinguishment/Burnback Testing of Pacific Air Forces AFFF. Tài liệu khác 1
Release of Dried Radioactive Waste Materials Technical Basis Document. Revision 1. Tài liệu khác 1
Reliability of the SRG110 Stirling Convertor Quantified. Tài liệu khác 1
Reliability of the SRG110 Stirling Convertor Quantified. Tài liệu khác 1
Report on Lithium Ion Battery Trade Studies to Support the Exploration Technology Development Program (ETDP) Energy Storage Project. Tài liệu khác 1
Risk Reduction for Material Accountability Upgrades. Tài liệu khác 1
Root Cause Analysis Program Manual. Tài liệu khác 1
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)