Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Radar Survey of Lunar Dome Fields. Tài liệu khác 1
Radiation Hardened Electronics for Extreme Environments. Tài liệu khác 1
Radiation Protection for Lunar Mission Scenarios. Tài liệu khác 1
Radiation Specifications for Fission Power Conversion Component Materials. Tài liệu khác 1
Radiation-Hard Silicon Drift Detector Array for Extraterrestrial Element Mapping. Tài liệu khác 1
Radiator Study for Stationary Lunar Landers. Tài liệu khác 1
Radioisotope Thermophotovaltaic (RTPV)Power System for Space Applications. Tài liệu khác 1
Radiological Contingency Planning for the Mars Science Laboratory Launch. Tài liệu khác 1
Rapid Cycling CO2 and H2O Removal System for EMU. Tài liệu khác 1
Rapid Development of Gossamer Propulsion for NASA Inner Solar System Science Missions. Tài liệu khác 1
Rapid Prototyping of Biological Materials for In-Space Applications. Tài liệu khác 1
Rb-Sr and Sm-Nd Isotopic Studies of Lunar Highland Meteorite Y86032 and Lunar Ferroan Anorthosites 60025 and 67075. Tài liệu khác 1
Reach and its Impact: NASA and US Aerospace Communities. Tài liệu khác 1
Read You Loud and Clear. The Story of NASA's Spaceflight Tracking and Data Network. Tài liệu khác 1
Realistic Specific Power Expectations for Advanced Radioisotope Power Systems. Tài liệu khác 1
Reality of Tomorrow. Tài liệu khác 1
Real-time Data Assimilation of Satellite Derived Ice Concentration into the Arctic Cap Nowcast/Forecast System (ACNFS). Tài liệu khác 1
Real-Time On-Board HMS/Inspection Capability for Propulsion and Power Systems. Tài liệu khác 1
Real-Time Visualization of Spacecraft Telemetry for the GLAST and LRO Missions. Tài liệu khác 1
Recent Results from RHIC & Some Lessons for Cosmic-Ray Physicists. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)