Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
RAU ĐÓNG HỘP - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NATRI CLORUA - PHƯƠNG PHAP CHUẨN ĐỘ ĐIỆN THẾ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Rau qủa - Điều kiện vật lý trong kho lạnh - Định nghĩa và phép đo. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
RAU QUẢ - XÁC Đ|NH DƯ LƯỢNG 2,4-D PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ KHÍ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
RAU QUÀ - XÁC ĐỊNH ĐA DƯ LƯỢNG THUỐC BÀO VỆ THỰC VẬT - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ KHÍ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
RAU QUẢ - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG CHLOROTHALONIL PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ-KHÍ-KHỐI-PHỐ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
RAU QUẢ - XẤC ĐỊNH DƯ LƯỢNG CYMOXANIL - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ KHÍ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
RAU QUẢ - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG FLUSILAZOLE PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ KHÍ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Rau qủa tươi - Danh mục chỉ tiêu chất lượng. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Rau quả tươi - Lấy mẫu. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Rau quả tươi - Lấy mẫu. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Rau qủa và các sản phẩm chế biến. Xác định hàm lượng kẽm Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Rau qủa và các sản phẩm chế biến. Xác định hàm lượng kẽm. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Rau qủa và các sản phẩm rau qủa. Xác định hàm lượng asen bằng phương pháp quang phổ bạc dietyldithocacbamat Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Rau qủa và các sản phẩm rau qủa. Xác định hàm lượng asen bằng phương pháp quang phổ bạc dietyldithocacbamat . - L3 Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Rau quả và các sản phẩm rau quả. Xác định hàm lượng axit ascorbic. Phần 2: Phương pháp thông dụng Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Rau quả và các sản phẩm rau quả. Xác định hàm lượng axit ascorbic. Phần 2: Phương pháp thông dụng . - L3 Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Rau quả và các sản phẩm từ rau quả. Xác định hàm lượng axit benzoic. Phương pháp quang phổ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Rau quả và sản phẩm chế biến - Phương pháp xác định hàm lượng axit dễ bay hơi. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Rau quả và sản phẩm chế biến - Phương pháp xác định hàm lượng axit dễ bay hơi. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Rau quả và sản phẩm rau quả - Phân hủy chất hữu cơ trước khi phân tích - Phương pháp tro hóa. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Trang: [1] [2] [3] [4]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)