Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Reaching Our Children: A Compendium of Outreach Models. Tài liệu khác 1
Reasons for Being Admitted to the Hospital Through the Emergency Department for Children and Adolescents, 2004. Statistical Brief No. 33. Tài liệu khác 1
Recent Trends in Infant Mortality in the United States. Tài liệu khác 1
Reconciliation of North Carolina Division of Medical Assistances Form CMS-64 for the Medicaid Family Planning Program. Tài liệu khác 1
Recovery Act Costs Claimed by Aunt Martha's Youth Service Center, Inc. Were Generally Allowable. Tài liệu khác 1
Recovery Act: Increased Medicaid Funds Aided Enrollment Growth, and Most States Reported Taking Steps to Sustain Their Programs. Tài liệu khác 1
Recovery Audit Contractors' Fraud Referrals. Tài liệu khác 1
Reduction of Racial Disparities in Prostate Cancer. Tài liệu khác 1
Report of the Workshop to Review the National Cancer Institute's Rapid Access to Intervention Development (RAID) Program. Tài liệu khác 1
Reproductive Health Assessment Toolkit for Conflict-Affected Women. Tài liệu khác 1
Research on the Comparative Effectiveness of Medical Treatments: Issues and Options for an Expanded Federal Role. Tài liệu khác 1
Residential Care Facilities Mortgage Insuracne Program: Opportunities to Improve Program and Risk Management. Tài liệu khác 1
Results from the 2001 National Household Survey on Drug Abuse. Volume III. Detailed Tables. Volume III-ABN Prevalence Estimates and Sample Sizes and Volume III-CDP Standard Errors and P-Values. Tài liệu khác 1
Results of Limited Data Quality and Recipient Reporting Review at Near North Health Service Corporation. Tài liệu khác 1
Results of Limited Scope Review at Circle Family HealthCare Network, Inc. Tài liệu khác 1
Results of Limited Scope Review at Community Health Centers of Greater Dayton. Tài liệu khác 1
Results of Limited Scope Review at CTE, INC. Tài liệu khác 1
Results of Limited Scope Review at Municipality of Bayamon. Tài liệu khác 1
Results of Limited Scope Review at Open Cities Health Center, Inc. Tài liệu khác 1
Retired Admissions: 2003. The DASIS Report, Issue 7, 2006. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)