Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
R&D ERL: Beam Dump. Tài liệu khác 1
R&D ERL: Beam Dynamics, Parameters and Physics to be Learned. Tài liệu khác 1
R&D ERL: Controls System. Tài liệu khác 1
R&D ERL: G5 Test and Commissioning Plan. Tài liệu khác 1
R&D ERL: High Power RF Systems. Tài liệu khác 1
R&D ERL: Low Level RF. Tài liệu khác 1
R&D ERL: Magnetic Measurements of the ERL Magnets. Tài liệu khác 1
R&D ERL: SRF Electron Gun. Tài liệu khác 1
R&D for a Soft X-Ray Free Electron Laser Facility. Tài liệu khác 1
R. Bruce Merrifield and Solid-Phase Peptide Synthesis: A Historical Assessment. Tài liệu khác 1
RAAV-Neprilysin Compositions and Methods of Use. Tài liệu khác 1
Rabbit Eye Irritation Method. Tài liệu khác 1
Radar Absorbing Colloidal Solutions (RACS). Tài liệu khác 1
Radar Survey of Lunar Dome Fields. Tài liệu khác 1
Radiation and Thermal Analysis of Superconducting Quadrupoles in the Interaction Region of Linear Collider. Tài liệu khác 1
Radiation Calculations for the ILC Cryomodule. Tài liệu khác 1
Radiation Damage Due to Electromagnetic Showers. Tài liệu khác 1
Radiation Detection Scenario Analysis Toolbox (RADSAT) Test Case Implementation. Final Report. Tài liệu khác 1
Radiation Effects from First Principles: the Role of Excitons in Electronic-Excited Processes. Tài liệu khác 1
Radiation Effects in Nuclear Waste Materials. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)