Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 49695
Trong đó:
  • Bài báo: 1246
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42621
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17173)
  Khoa học Đời sống (2196)
  Xã hội và Nhân Văn (1667)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
QCVN 04: 2017/BTC. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với bè nhẹ cứu sinh dự trữ quốc gia Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
QCVN 1: 2015/BKHCN. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu Điêzen và nhiên liệu sinh học Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
QCVN 1: 2015/BKHCN. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu Điêzen và nhiên liệu sinh học Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
QCVN 10: 2017/BTC. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
QCVN 96: 2016/BGTVT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các phương tiện thủy nội địa Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
QCVN 97: 2016/BGTVT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên các công trình biển Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - HƯỚNG DẪN ĐÀO TẠO Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG -HƯỚNG DẪN ĐỂ THU ĐƯỢC CÁC LỢI ÍCH KINH TÊ VÀ TÀI CHỈNH Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
QUÁN LÝ CHẤT LUỢNG SỰ THOẢ MÃN CỦA KHÁCH HÀNG -HƯỚNG DÂN VỀ QUY PHẠM THỨC HÀNH ĐỐI VỚ! TỐ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
QUY TRÌNH LẤY MẪU ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH LƯỢNG -PHẦN 1: QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI PHƯƠNG ÁN LẤY MẪU MỘTLẦN XÁC ĐỊNH THEO GIỚI HẠN CHẤT LƯỢNG CHẤP NHẬN (AQL) ĐỂ KIỂM TRA TỪNG LÔ ĐỐI VỚI MỘT ĐẶC TRƯNG CHẤT LƯỢNG VÀ MỘT AQL Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
QUY TRÌNH LẤY MẪU ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH TÍNH -PHẦN 10: GIỚI THIỆU BỘ TIÊU CHUẨN TCVN 7790 (ISO 2859) VỂ LẤY MẪU ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH TÍNH Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
QUY TRÌNH LẤY MẪU ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH TÍNH Phần 4: QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ MỨC CHẤT LƯỢNG CÔNG BỐ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
QUY TRÌNH LẤY MẪU ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH TÍNH-PHẦN 3: QUY TRÌNH LẤY MẪU LÔ CÁCH QUÃNG Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
QUY TRÌNH LẤY MẪU ĐỂ KlỂM TRẠ ĐỊNH TÍNH -PHẨN 5: HỆ THÓNG CÁC PHƯƠNG ÁN LẤY MẪU LIÊN TIÉP XÁC ĐỊNH THEO GIỚI HẠN CHẤT LƯỢNG CHẤP NHẬN (AQL) ĐẼ KIỂM TRA TỪNG LÔ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)