Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50005
Trong đó:
  • Bài báo: 1500
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17244)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
QATCH - An adaptive framework for software product quality assessment Bài báo 0
QC Themes: Type-Two Quantum Computing in PBG-Based Cavities for Efficient Simulation of Lattice Gas Dynamics. Tài liệu khác 1
QoI-based Resource Allocation for Multi-Target Tracking in Energy Constrained Sensor Networks. Tài liệu khác 1
QoS-Enabled Integration of Wireless Sensor Networks with the Internet. Tài liệu khác 1
Qualitative Comparison of Graph-Based and Logic-Based Multi-Relational Data Mining: A Case Study. Tài liệu khác 1
Quality Assurance Source Requirements Traceability Database. Tài liệu khác 1
Quality Processes Yield Quality Products. Tài liệu khác 1
Quality-Attribute-Based Economic Valuation of Architectural Patterns. Tài liệu khác 1
Quality-Oriented Software Architecture Development. Tài liệu khác 1
Quantifiable and Objective Approach to Organizational Performance Enhancement. Tài liệu khác 1
Quantified Differential Dynamic Logic for Distributed Hybrid Systems. Tài liệu khác 1
Quantifying and Mitigating Privacy Threats in Wireless Protocols and Services. Tài liệu khác 1
Quantifying the Benefits of NEC. Tài liệu khác 1
Quantitative Analysis of Embedded Software Using Game-Theoretic Learning. Tài liệu khác 1
Quantitative Capability Delivery Increments: A Novel Approach for Estimating and Assessing DoD Future Network Needs. Tài liệu khác 1
Quantitative Cyber Risk Reduction Estimation Methodology for a Small Scada Control System. Tài liệu khác 1
Quantitative Evaluation of Enterprise DRM Technology. Sách 1
Quantitative Model for Assessing Visual Simulation Software Architecture. Tài liệu khác 1
Quantitative Object Reconstruction using Abel Transform Tomography and Mixed Variable Optimization. Tài liệu khác 1
Quantization of Sparse Representations. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)