Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Q2 Known Good Substrates. Tài liệu khác 1
Q4 Known Good Substrates. Tài liệu khác 1
Q4 Known Goods Substrates Technical Report. Tài liệu khác 1
Q5 Known Good Substrates. Tài liệu khác 1
QATCH - An adaptive framework for software product quality assessment Bài báo 0
QC Themes: Type-Two Quantum Computing in PBG-Based Cavities for Efficient Simulation of Lattice Gas Dynamics. Tài liệu khác 1
QDR Execution Roadmap for Strategic Communication. Tài liệu khác 1
QoI-based Resource Allocation for Multi-Target Tracking in Energy Constrained Sensor Networks. Tài liệu khác 1
QoS-Based Interwoking Among Wide Area Subsystems. Tài liệu khác 1
QoS-Enabled Integration of Wireless Sensor Networks with the Internet. Tài liệu khác 1
QoS-Enabled Integration of Wireless Sensor Networks with the Internet. Tài liệu khác 1
QoS-Enabled, High-Performance Storage Systems for Data-Intensive Scientific Computing. Tài liệu khác 1
Quad-Emissive Display for Multi-Spectral Sensor Analysis. Tài liệu khác 1
Quadrifilar Helical Antenna Array for Line-of-Sight Communications Above the Ocean Surface. Tài liệu khác 1
Quadrifilar Helical Antenna Array for Line-of-Sight Communications Above the Ocean Surface. Tài liệu khác 1
Qualification of Electrical Ground Support Equipment for New Space Programs. Tài liệu khác 1
Qualification of Emerging Point-of-Load Regulators for Next Generation Power Systems. Tài liệu khác 1
Qualification Testing of Solid Rocket Booster Diagonal Strut Restraint Cable Assembly Part Number 10176-0031-102/103. Tài liệu khác 1
Qualification Testing of the C-5 Mated Tire/Wheel Shipping Crate. Tài liệu khác 1
Qualitative Comparison of Graph-Based and Logic-Based Multi-Relational Data Mining: A Case Study. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)