Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Q1 Known Good Substrates Technical Report. Tài liệu khác 1
Q2 Known Good Substrates Technical Report. Tài liệu khác 1
Q2 Known Good Substrates. Tài liệu khác 1
Q2 Known Good Substrates. Tài liệu khác 1
Q2 Known Goods Substrates. Tài liệu khác 1
Q4 Known Good Substrates. Tài liệu khác 1
Q4 Known Goods Substrates Technical Report. Tài liệu khác 1
Q4 Known Goods Substrates Technical Report. Tài liệu khác 1
Q5 Known Good Substrates. Tài liệu khác 1
QATCH - An adaptive framework for software product quality assessment Bài báo 0
QC Themes: Type-Two Quantum Computing in PBG-Based Cavities for Efficient Simulation of Lattice Gas Dynamics. Tài liệu khác 1
QC Themes: Type-Two Quantum Computing in PBG-Based Cavities for Efficient Simulation of Lattice Gas Dynamics. Tài liệu khác 1
QCCM - Center for NMR Quantum Information Processing. Tài liệu khác 1
QCCM Center for Quantum Algorithms. Tài liệu khác 1
QCD and Hard Diffraction at the LHC. Tài liệu khác 1
QCD Corrections to Dilepton Production near Partonic Threshold in pp Scattering. Tài liệu khác 1
QCD Equation of State for Two Flavours at Non-Zero Chemical Potential. Tài liệu khác 1
Qcd physics: measurement of the cross section for prompt diphoton production in p anti-p collisions at s**(1/2) = 1.96 tev. Tài liệu khác 1
QCD Spin Physics: Theoretical Overview. Tài liệu khác 1
QCD Thermodynamics With an Almost Realistic Quark Mass Spectrum. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)