Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Palmer Quest: A Feasible Nuclear Fission Vision Mission to the Mars Polar Caps. Tài liệu khác 1
Panel Reports: New Worlds, New Horizons in Astronomy and Astrophysics. Tài liệu khác 1
Parametric Analysis of Life Support Systems for Future Space Exploration Missions. Tài liệu khác 1
Parametric Finite-Element Model for Evaluating Segmented Mirrors with Discrete, Edgewise Connectivity. Tài liệu khác 1
Parametric Investigation of Thrust Augmentation by Ejectors on a Pulsed Detonation Tube. Tài liệu khác 1
Partnership in Space Activities. Tài liệu khác 1
Passage of Bolides Through the Atmosphere. Tài liệu khác 1
Passive Isolator Design for Jitter Reduction in the Terrestrial Planet Finder Coronagraph. Tài liệu khác 1
Past and Present Large Solid Rocket Motor Test Capabilities. Tài liệu khác 1
Percussive Excavation of Lunar Soil. Tài liệu khác 1
Performance and Capabilities of the NASA Space Radiation Laboratory at BNL. Tài liệu khác 1
Performance and Mass Modeling Subtleties in Closed-Brayton-Cycle Space Power Systems. Tài liệu khác 1
Performance and Operational Characteristics for a Dual Brayton Space Power System With Common Gas Inventory. Tài liệu khác 1
Performance Assessment of NASA's Heliophysics Program. Tài liệu khác 1
Performance Characterization of High Energy Commercial Lithium-ion Cells. Tài liệu khác 1
Performance Evaluation of a UWB-RFID System for Potential Space Applications. Tài liệu khác 1
Performance of a Borehole X-ray Fluorescence Spectrometer for Planetary Exploration. Tài liệu khác 1
Performance of the GLAS Space Lidar Receiver Through Its Seven-Year Space Mission. Tài liệu khác 1
Performance of the Micropower Voltage Reference ADR3430 Under Extreme Temperatures. Tài liệu khác 1
Performance Optimization of Storable Bipropellant Engines to Fully Exploit Advanced Material Technologies. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)