Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Parylene Coated Microfluidic Components and Methods for Fabrication Thereof. Tài liệu khác 1
Phương pháp nghiên cứu khoa học Sách 0
Portable Data Acquisition System. Tài liệu khác 1
Portable Low Energy Neutron Source for High Sensitivity Material Characterization. Tài liệu khác 1
Post-Coupling Synthetic Approach for Polymeric Antioxidants. Tài liệu khác 1
Process for Derivatizing Carbon Nanotubes With Diazonium Species. Tài liệu khác 1
Process for Making Polymers Comprising Derivatized Carbon Nanotubes and Compositions Thereof. Tài liệu khác 1
Prolactin Receptor Gene as a Genetic Marker for Increased Litter Size in Animals. Tài liệu khác 1
Pyrolyzed-parylene Based Sensors and Method of Manufacture. Tài liệu khác 1
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)