Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44986
Trong đó:
  • Bài báo: 25
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15647)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
p/bar(p) Cross Sections for the Tevatron Energy Scan. Tài liệu khác 1
P-8A 'Poseidon' Collaborative Simulation and Stimulation for Electromagnetic Environmental Effects Test & Evaluation. Tài liệu khác 1
PABS: A Computer Program to Normalize Emission Probabilities and Calculate Realistic Uncertainties. Tài liệu khác 1
Pacific Northwest National Laboratory Catalysis Highlight for FY2007. Tài liệu khác 1
Pacific Northwest Regional Collaboratory Annual Report for Synergy VII (2007). Tài liệu khác 1
Pacific OCS (Outer Continental Shelf) Region Fiscal Years (FY) 2007-2009 Studies Development Plan. Tài liệu khác 1
Packaging a Liquid Metal ESD with Micro-Scale Mercury Droplet. Tài liệu khác 1
Packaging a Liquid Metal ESD with Micro-Scale Mercury Droplet. Tài liệu khác 1
Packaging Materials and Design for Improved PV Module Reliability. Tài liệu khác 1
Packaging Strategies for printed Circuit Board Components. Volume I: Materials and Thermal Stresses. Tài liệu khác 1
Packing Fraction and Relation to Glass Transition in Ternary Blends of Cyanate Ester Resins (PREPRINT). Tài liệu khác 1
PAGOSA Physics Manual. Tài liệu khác 1
PAH Mineralization and Bacterial Organotolerance in Surface Sediments of the Charleston Harbor Estuary. Tài liệu khác 1
Pair Creation at Large Inherent Angles. Tài liệu khác 1
Pairing Heterocyclic Cations with closo-dodecafluoro dodecaborate(2-). Synthesis of Binary Heterocyclium(1+) Salts and a AG4(heterocycle)8(4+) Salt of B12F12(2-) (Preprint). Tài liệu khác 1
Pairing Heterocyclic Cations with closo-Icosahedral Borane and Carborane Anions. I. Benchtop Aqueous Synthesis of Binary Triazolium and Imidazolium Salts with Limited Water Solubility (Postprint). Tài liệu khác 1
Pairing Heterocyclic Cations with closo-Icosahedral Borane and Carborane Anions. I. Benchtop Aqueous Synthesis of Binary Triazolium and Imidazolium Salts with Limited Water Solubility (Preprint). Tài liệu khác 1
Pairing Heterocyclic Cations with closo-Icosahedral Borane and Carborane Anions. II. Benchtop Alternative Synthetic Methodologies for Binary Triazolium and Tetrazolium Salts with Significant Water Solubility. Tài liệu khác 1
Pairing State With a Time-Reversal Symmetry Breaking in FeAs-based Superconductors. Tài liệu khác 1
Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research Series B: Biological Sciences Vol. 54, No. 1m March-April, 2011. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0710 3824031   Fax: 07103 812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)