Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
P2P Database Server Based on BitTorrent. Tài liệu khác 1
P3 Power Generation System for Advanced Missile Defense Applications. Tài liệu khác 1
P-35: Characterizing Laser Speckle and Its Effect on Target Detection. Tài liệu khác 1
P-8A Poseidon Multi-mission Maritime Aircraft (MMA) Software Maintenance Organization Concept Analysis. Tài liệu khác 1
PABS: A Computer Program to Normalize Emission Probabilities and Calculate Realistic Uncertainties. Tài liệu khác 1
PACE: Power-Aware Computing Engines. Tài liệu khác 1
Pacemaker: Continuous Validation of Complex Systems. Tài liệu khác 1
Packaging a Liquid Metal ESD with Micro-Scale Mercury Droplet. Tài liệu khác 1
Packaging and Embedded Electronics for the Next Generation. Tài liệu khác 1
Packaging Concerns and Techniques for Large Devices: Challenges for Complex Electronics. Tài liệu khác 1
Packaging Strategies for printed Circuit Board Components. Volume I: Materials and Thermal Stresses. Tài liệu khác 1
Packaging Strategies for printed Circuit Board Components. Volume I: Materials and Thermal Stresses. Tài liệu khác 1
Packet Drop Avoidance for High-speed Network Transmission Protocol. Tài liệu khác 1
Packet Testing in Free-Space Optical Communication Links Over Water. Tài liệu khác 1
Packet-Based and Pseudo-Packet Based Cryptographic Communications System and Method. Tài liệu khác 1
Packet-Based and Pseudo-Packet Based Cryptographic Communications System and Method. Tài liệu khác 1
Packet-Based and Pseudo-Packet-Based Cryptographic Synchronization Systems and Methods. Tài liệu khác 1
Packet-Based and Pseudo-Packet-Based Cryptographic Synchronization Systems and Methods. Tài liệu khác 1
Packet-Based and Pseudo-Packet-Based Cryptographic Synchronization Systems and Methods. Tài liệu khác 1
Packet-Based Protocol Efficiency for Aeronautical and Satellite Communications. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)