Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
p/bar(p) Cross Sections for the Tevatron Energy Scan. Tài liệu khác 1
P2P Database Server Based on BitTorrent. Tài liệu khác 1
P3 Power Generation System for Advanced Missile Defense Applications. Tài liệu khác 1
P-35: Characterizing Laser Speckle and Its Effect on Target Detection. Tài liệu khác 1
P-8A 'Poseidon' Collaborative Simulation and Stimulation for Electromagnetic Environmental Effects Test & Evaluation. Tài liệu khác 1
P-8A Poseidon Multi-mission Maritime Aircraft (MMA) Software Maintenance Organization Concept Analysis. Tài liệu khác 1
PABS: A Computer Program to Normalize Emission Probabilities and Calculate Realistic Uncertainties. Tài liệu khác 1
PABS: A Computer Program to Normalize Emission Probabilities and Calculate Realistic Uncertainties. Tài liệu khác 1
PACE Health Survey (2004) for the Minnesota and Wisconsin Demonstration Programs: Methodology and Results. Tài liệu khác 1
PACE in Rural Areas: A Curriculum Development Guide for Training Health Professionals in Interdisciplinary Geriatric Care. Tài liệu khác 1
PACE: Power-Aware Computing Engines. Tài liệu khác 1
Pacemaker: Continuous Validation of Complex Systems. Tài liệu khác 1
Pacific Northwest National Laboratory Catalysis Highlight for FY2007. Tài liệu khác 1
Pacific Northwest Regional Collaboratory Annual Report for Synergy VII (2007). Tài liệu khác 1
Pacific OCS (Outer Continental Shelf) Region Fiscal Years (FY) 2007-2009 Studies Development Plan. Tài liệu khác 1
Pacific Pediatric Advanced Care Initiative. Tài liệu khác 1
Pacific Pediatric Advanced Care Initiative. Tài liệu khác 1
Packaging a Liquid Metal ESD with Micro-Scale Mercury Droplet. Tài liệu khác 1
Packaging a Liquid Metal ESD with Micro-Scale Mercury Droplet. Tài liệu khác 1
Packaging a Liquid Metal ESD with Micro-Scale Mercury Droplet. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)