Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44986
Trong đó:
  • Bài báo: 25
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15647)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Observation of Turbulent Mixing in Lean-Direct-Injection Combustion at Elevated Pressure. Tài liệu khác 1
Observations of a Newly 'Captured' Magnetosheath Field Line: Evidence for 'Double Reconnection'. Tài liệu khác 1
Observations of Leonids 2009 by the Tajikistan Fireball Network. Tài liệu khác 1
Observations of Lunar Swirls by the Diviner Lunar Radiometer Experiment. Tài liệu khác 1
Oceanographic Factors and Erosion of the Outer Banks During Hurricane Isabel. Tài liệu khác 1
Office Software Framework of the Pierre Auger Observatory. Tài liệu khác 1
Olivine Composition of the Mars Trojan 5261 Eureka: Spitzer IRS Data. Tài liệu khác 1
Ongoing Space Nuclear Activities. Tài liệu khác 1
Operation Duties on the F-15B Research Testbed. Tài liệu khác 1
Operation Paperclip in Huntsville, Alabama. Tài liệu khác 1
Operational Parameters, Considerations, and Design Decisions for Resource-Constrained Ion Trap Mass Spectrometers. Tài liệu khác 1
Operational Parameters, Considerations, and Design Decisions for Resource-Constrained Ion Trap Mass Spectrometers. Tài liệu khác 1
Operations to Research: Communication of Lessons Learned. Tài liệu khác 1
Optical Communications in Support of Science from the Moon, Mars, and Beyond. Tài liệu khác 1
Optical Manufacturing and Testing Requirements Identified by the NASA Science Instruments, Observatories and Sensor Systems Technology Assessment. Tài liệu khác 1
Optical Mass Gauging System for Measuring Liquid Levels in a Reduced Gravity Environment. Tài liệu khác 1
Optical System Design and Integration of the Mercury Laser Altimeter. Tài liệu khác 1
Optimization of Acoustic Pressure Measurements for Impedance Eduction. Tài liệu khác 1
Optimization of Crew Shielding Requirement in Reactor-Powered Lunar Surface Missions. Tài liệu khác 1
Optimization of Crew Shielding Requirement in Reactor-Powered Lunar Surface Missions. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0710 3824031   Fax: 07103 812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)