Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50005
Trong đó:
  • Bài báo: 1500
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17244)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Obfuscating Against Side-Channel Power Analysis Using Hiding Techniques for AES. Tài liệu khác 1
Obfuscation Framework Based on Functionally Equivalent Combinatorial Logic Families. Tài liệu khác 1
Object Discovery, Identification and Association. Tài liệu khác 1
Object Oriented Mixed Reality and Video Game Authoring Tool System and Method. Tài liệu khác 1
Object Recognition Methodology for the Assessment of Multi-Spectral Fusion Algorithms: Phase I. Tài liệu khác 1
Object-Oriented Approach to Manipulating Acoustic and Seismic Spectra. Tài liệu khác 1
Object-Oriented Software Model for Battlefield Signal Transmission and Sensing. Tài liệu khác 1
Object-Oriented Technology Verification Phase 2 Handbook - Data Coupling and Control Coupling. Tài liệu khác 1
Object-Oriented Technology Verification Phase 2 Report - Data Coupling and Control Coupling. Tài liệu khác 1
Object-Oriented Technology Verification Phase 3 Handbook - Structural Coverage at the Source-Code and Object-Code Levels. Tài liệu khác 1
Object-Oriented Technology Verification Phase 3 Report - Structural Coverage at the Source-Code and Object-Code Levels. Tài liệu khác 1
OBSAPS Data Acquisition System: Operator's Manual and System Overview. Sách 1
Observation of Computer-Supported, Collaborative Work Tool Usage during Briefing and Debriefing Phases of Coalition Mission Training Research for Maple Skies. Tài liệu khác 1
Observations on the Dissemination of ISR Data Employing Network-Enabled Capabilities in the Coalition Environment. Tài liệu khác 1
Observer Design for a Class of MIMO Nonlinear Systems (Preprint). Tài liệu khác 1
Occlusions in Camera Networks and Vision: The Bridge between Topological Recovery and Metric Reconstruction. Tài liệu khác 1
Occupying the Information High Ground: Chinese Capabilities for Computer Network Opeations and Cyber Security Espionage. Tài liệu khác 1
Occurrence Nets Then and Now: The Path to Structured Occurrence Nets. Tài liệu khác 1
Ocean Dynamics from Float Pairs. Tài liệu khác 1
OCTAVE(Federal Registration)-S Implementation Guide, Version 1.0, Volume 10: Example Scenario. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)