Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44986
Trong đó:
  • Bài báo: 25
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15647)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
NAND Flash Screening and Qualification Guideline for Space Application. Tài liệu khác 1
Nanoscale Materials Make for Large-Scale Applications. Tài liệu khác 1
NASA Air Force Cost Model (NAFCOM): Capabilities and Results. Tài liệu khác 1
NASA and Superalloys: A Customer, a Participant, and a Referee. Tài liệu khác 1
NASA and the Commercial Space Industry. Tài liệu khác 1
NASA and The Semantic Web. Tài liệu khác 1
NASA Biomedical Informatics Capabilities and Needs. Tài liệu khác 1
NASA Clean-Sheet Fans: Design, Build Analyze, Test, and Report. Tài liệu khác 1
NASA Constellation Program Procedure System. Tài liệu khác 1
NASA Dryden Flight Research Center Research and Engineering Annual Report, 2007. Tài liệu khác 1
NASA Education Activities on the International Space Station: A National Laboratory for Inspiring, Engaging, Educating and Employing the Next Generation. Tài liệu khác 1
NASA Engineering Safety Center NASA Aerospace Flight Battery Systems Working Group 2007 Proactive Task Status. Tài liệu khác 1
NASA Global Hawk: A New Tool for Earth Science Research. Tài liệu khác 1
NASA GRC and MSFC Space-Plasma Arc Testing Procedures. Tài liệu khác 1
NASA Handbook for Spacecraft Structural Dynamics Testing. Tài liệu khác 1
NASA Human Spaceflight Conjunction Assessment: Recent Conjunctions of Interest. Tài liệu khác 1
NASA in the 21st Century. Tài liệu khác 1
NASA In-Situ Resource Utilization (ISRU) Technology and Development Project Overview. Tài liệu khác 1
NASA Johnson Space Center SBIR STTR Program Technology Innovations. Tài liệu khác 1
NASA Johnson Space Center's Energy and Sustainability Efforts. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0710 3824031   Fax: 07103 812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)