Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Nanoimprint Lithography Method and Product. Tài liệu khác 1
Nanoscale Patterning and Immobilization of Bio-Molecules. Tài liệu khác 1
Nanostructured Friction Enhancement Using Fabricated Microstructure. Tài liệu khác 1
Nghiên cứu cuộc đời và sự nghiệp các văn nghệ sĩ Cần Thơ: Nguyễn Phương Danh, Huỳnh Năng Nhiều, Điêu Huyền, Quốc Thanh, Chí Sinh Đề tài - Dự án 1
Người Tây đô Tập 1 Sách 0
Niên giám thống kê 1997 Sách 0
Niên giám thống kê 2006 Sách 0
Niên giám thống kê Đồng Tháp 2013 Sách 0
Niên giám thống kê Hậu Giang 5 năm 1976-1980 Sách 0
Niên giám thống kê Vĩnh Long 2013 Sách 0
Non-Chromate Primer for Painting. Tài liệu khác 1
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)