Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
N(sub 2)/O(sub 2)/H(sub 2) Dual-Pump Cars: Validation Experiments. Tài liệu khác 1
N-15 NMR Spectroscopy as a Method for Comparing the Rates of Imidization of Several Diamines. Tài liệu khác 1
NAND Flash Screening and Qualification Guideline for Space Application. Tài liệu khác 1
Nano and Biological Technology Panel: Quantum Information Science. Tài liệu khác 1
Nano Crystalline Ceramic and Ceramic Coatings Made by Conventional and Solution Plasma Spray. Tài liệu khác 1
Nano Engineered Energetic Materials (NEEM). Tài liệu khác 1
Nano Materials. Tài liệu khác 1
Nanobiogeochemistry of Microbe/Mineral Interactions: A Force Microscopy and Bioinformatics Approach. Tài liệu khác 1
Nanobiogeochemistry of Microbe/Mineral Interactions: A Force Microscopy and Bioinformatics Approach. Tài liệu khác 1
Nanocatalysis and Nanostructures: Atomic - Scale Design of Chemical and Sensing Activity. Tài liệu khác 1
Nanocomposite Fibers Based on Phase Separating Polymer Blends. Tài liệu khác 1
Nanocomposite Gate Dielectrics With Nanoparticles for Organic Thin Film Transistors. Tài liệu khác 1
Nanocomposites Derived from Carbon Nanofibers and a Hyperbranched Poly(Ether-Ketone): In Situ Polymerization, Chain-End Modification, and Properties (Preprint). Tài liệu khác 1
Nanoconfined Water in Magnesium-Rich Phyllosilicates. Tài liệu khác 1
Nanocrystal-enabled Solid State Bonding. Tài liệu khác 1
Nanocrystalline and Ultra-Fine Grained Tungsten for Kinetic Energy Penetrator and Warhead Liner Applications. Tài liệu khác 1
Nanocrystals Including III-V Semiconductors. Tài liệu khác 1
Nanodevices from Nanocomponents: Memory Logic and Mechanical Nanodevices. Tài liệu khác 1
Nano-Dots Enhanced White Organic Light-Emitting Diodes. Tài liệu khác 1
Nano-Engineering by Optically Directed Self-Assembly. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)