Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
N2C2M2 Experimentation and Validation: Understanding Its C2 Approaches and Implications. Tài liệu khác 1
NABIR Assessment Element, Expanded Rapid, Comprehensive, Lipid Biomarker Analysis for Subsurface, Community Composition and Nutritional/Physiological Status as Monitors of Remediation and Detoxification Effectiveness (10/01/99-9/30/04). Tài liệu khác 1
Naefaeltsfokusering av Paraboloidantenn (Near-Field Focusing of Parabolic Antenna). Tài liệu khác 1
Nail Gun Safety: A Guide for Construction Contractors. Tài liệu khác 1
Nano and Biological Technology Panel: Quantum Information Science. Tài liệu khác 1
Nano Goes Magnetic to Attract Big Business. Tài liệu khác 1
Nano Goes Magnetic to Attract Big Business. Tài liệu khác 1
Nano Materials. Tài liệu khác 1
Nanobeam Photonic Crystal Cavity Light-Emitting Diodes. Tài liệu khác 1
Nano-Bio Quantum Technology for Device-Specific Materials. Tài liệu khác 1
Nano-Composites: Relationships Between Nano-Structure and Mechanical Properties: Phase II. Tài liệu khác 1
Nanocrystalline State of Narrow Gap Semiconducting Chalcogenides. Tài liệu khác 1
Nanodevices from Nanocomponents: Memory Logic and Mechanical Nanodevices. Tài liệu khác 1
Nanodevices from Nanocomponents: Memory Logic and Mechanical Nanodevices. Tài liệu khác 1
Nanoelectronic Initiative - GHz & THz Amplifier and Oscillator Circuits With ID Nanoscale Devices for Multispectral Heterodyning Detector Arrays. Tài liệu khác 1
Nanoengineered Thermal Materials Based on Carbon Nanotube Array Composites. Tài liệu khác 1
Nanoimprint Lithography Method and Product. Tài liệu khác 1
Nanojets: Electrification, Energetics, Dynamics, Stability and Breakup. Tài liệu khác 1
Nanolithography Methods and Products Therefor and Produced Thereby. Tài liệu khác 1
Nanomaterials and Technologies for Naval Applications. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)