Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 51245
Trong đó:
  • Bài báo: 2640
  • Đề tài - Dự án: 251
  • Media: 65
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15938)
  Khoa học Kỹ thuật (17690)
  Khoa học Đời sống (2697)
  Xã hội và Nhân Văn (1793)
  Khoa học Sức khỏe (8569)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4558)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
N(sub 2)/O(sub 2)/H(sub 2) Dual-Pump Cars: Validation Experiments. Tài liệu khác 1
N-15 NMR Spectroscopy as a Method for Comparing the Rates of Imidization of Several Diamines. Tài liệu khác 1
N2C2M2 Experimentation and Validation: Understanding Its C2 Approaches and Implications. Tài liệu khác 1
NABIR Assessment Element, Expanded Rapid, Comprehensive, Lipid Biomarker Analysis for Subsurface, Community Composition and Nutritional/Physiological Status as Monitors of Remediation and Detoxification Effectiveness (10/01/99-9/30/04). Tài liệu khác 1
Naefaeltsfokusering av Paraboloidantenn (Near-Field Focusing of Parabolic Antenna). Tài liệu khác 1
NAFTA: The Mexican Economy, and Undocumented Migration. Tài liệu khác 1
Nail Gun Safety: A Guide for Construction Contractors. Tài liệu khác 1
Nail Gun Safety: A Guide for Construction Contractors. Tài liệu khác 1
NAK 4455 Study for Chronic Toxicity and Carcinogenicity in Wistar Rats. Tài liệu khác 1
Nấm ăn cơ sở khoa học và công nghệ nuôi trồng Sách 0
Nấm ăn và sản phẩm nấm ăn Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Nấm ăn và sản phẩm nấm ăn . - L2 Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
Nấm mốc và độc tố Aflatoxin ở một số sản phẩm tại thành phố Cần Thơ Đề tài - Dự án 1
Nanaomycin K, a new epithelialemesenchymal transition inhibitor produced by the actinomycete “Streptomyces rosa subsp. notoensis” OS-3966 Bài báo 0
NAND Flash Screening and Qualification Guideline for Space Application. Tài liệu khác 1
Nâng cao giá trị cà phê Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu Bài báo 0
Năng suất và hiệu quả kinh tế cây cà phê trong mô hình ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại Sơn La Bài báo 0
Nano and Biological Technology Panel: Quantum Information Science. Tài liệu khác 1
Nano and Biological Technology Panel: Quantum Information Science. Tài liệu khác 1
Nano based lutein extraction from marigold petals: optimization using different surfactants and co-surfactants Bài báo 0
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)