Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Magnesium and Silicon Isotopes in HASP Glasses from Apollo 16 Lunar Soil 61241. Tài liệu khác 1
Magnetohydrodynamic Modeling of the Jovian Magnetosphere. Tài liệu khác 1
Making a Reliable Actuator Faster and More Affordable. Tài liệu khác 1
Management of Service Projects in Support of Space Flight Research. Tài liệu khác 1
Managerial Approach to NASA's Cultural Changes: Open System Model. Tài liệu khác 1
Managing Science Operations during Planetary Surface Operations at Long Light Delay-Time Targets: The 2011 Desert RATS Test. Tài liệu khác 1
Manhattan Project, the Apollo Program, and Federal Energy Technology R&D Programs: A Comparative Analysis. June 30, 2009. Tài liệu khác 1
Manned Lunar Missions: An Exercise in Propulsion Trades and Sensitivities. Tài liệu khác 1
MAPGEN: Mixed-Initiative Activity Planning for the Mars Exploration Rover Mission. Tài liệu khác 1
Mapping of Titan: First Results from the Cassini Radar. Tài liệu khác 1
Marine Origin for the Meridian Planium Landing Site. Tài liệu khác 1
Mars 1064-nm Spectral Radiance Measurements from the Receiver Noise Response of the Mars Orbiter Laser Altimeter. Tài liệu khác 1
Mars Aerocapture and Validation of Mars-GRAM with TES Data. Tài liệu khác 1
Mars as a Destination in a Capability-Driven Framework. Tài liệu khác 1
Mars Ascent Vehicle Gross Lift-off Mass Sensitivities for Robotic Mars Sample Return. Tài liệu khác 1
Mars Atmospheric Capture and Gas Separation. Tài liệu khác 1
Mars Exploration Rover Cameras: A Status Report. Tài liệu khác 1
Mars Exploration Rover Flight Operations Technical Consultation. Tài liệu khác 1
Mars Exploration Rovers: 4 Years on Mars. Tài liệu khác 1
Mars in Situ Resource Utilization Technology Evaluation. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)