Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 49354
Trong đó:
  • Bài báo: 919
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42621
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4553

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15546)
  Khoa học Kỹ thuật (16995)
  Khoa học Đời sống (2044)
  Xã hội và Nhân Văn (1667)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4545)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
M&S Decision/Role-Behavior Decompositions. Tài liệu khác 1
Machine Learning for the Knowledge Plane. Tài liệu khác 1
Machine Learning in Intrusion Detection. Tài liệu khác 1
Magellan at NERSC. Progress Report for June 2010. Tài liệu khác 1
Magician Simulator. A Realistic Simulator for Heterogenous Teams of Autonomous Robots. Tài liệu khác 1
Magnetoelectronic Reconfigurable Logic. Tài liệu khác 1
MAGTF Fires Model Focusing on Kinetic Fires. Tài liệu khác 1
Maintaining Sanity in a Multilanguage World. Tài liệu khác 1
Maintaining Situational Awareness in Large, Complex Organizations. Tài liệu khác 1
Maintaining Wireless Connectivity Constraints for Robot Swarms in the Presence of Obstacles. Tài liệu khác 1
Making Better Use of Bandwidth: Data Compression and Network Management Technologies. Tài liệu khác 1
Making Classical Ground State Spin Computing Fault-Tolerant. Tài liệu khác 1
Making IT Happen: Transforming Military Information Technology. Tài liệu khác 1
MaMiCo: Transient multi-instance molecular-continuum flow simulation on supercomputers Bài báo 0
Managed Data Storage and Data Access Services for Data Grids. Tài liệu khác 1
Managed Readiness Simulator (MARS) V2: Implementation of the Managed Readiness Model. Tài liệu khác 1
Management Architecture and Solutions for French Tactical Systems. Tài liệu khác 1
Management of Test Complexity for Emerging Safety Critical Control Systems Program. Tài liệu khác 1
Managing and Securing Critical Infrastructure - A Semantic Policy and Trust Driven Approach. Tài liệu khác 1
Managing architectural technical debt: A unified model and systematicliterature review Bài báo 0
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)