Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Macroeconomic Consequences of Job Discrimination Against Women in Russia. Tài liệu khác 1
Magnetic Elements. Tài liệu khác 1
Maquiladoras and National Security: Design Theory as a Guide. Tài liệu khác 1
Market Assessment of Refinery Outages Planned for March 2011 through June 2011. Tài liệu khác 1
Mathematics Teaching and Learning Strategies in PISA Sách 0
Measurement Systems and Methods. Tài liệu khác 1
Measuring and Monitoring BEPS, Action 11 - 2015 Final Report Sách 0
Measuring Improvements in Learning Outcomes Sách 0
Measuring Innovation in Education Sách 0
Measuring Innovation in Education Sách 0
Medical Tack with a Variable Effective Length. Tài liệu khác 1
Method and Apparatus for Rapid Extraction and Analysis By SERS, of Drugs in Saliva (PAT-APPL-11-098 844). Tài liệu khác 1
Method and Apparatus for Vibrating a Substrate During Material Formation. Tài liệu khác 1
Method and Compositions for Controlling Release of Organic Compositions. Tài liệu khác 1
Method and Structure for Skewed Block-Cyclic Distribution of Lower-Dimensional Data Arrays in Higher-Dimensional Processor Grids. Tài liệu khác 1
Method for Texturing Surfaces of Optical Fiber Sensors Used for Blood Glucose Monitoring. Tài liệu khác 1
Methods and Devices for Identifying Terrorists/Criminal Suspects by Detecting Contact of Human Skin with Rubber Protective Gear. Tài liệu khác 1
Methods for Determining Susceptibility to Dental Caries. Tài liệu khác 1
Methods for Efficient Solution Set Optimization. Tài liệu khác 1
Methods for Use in Detecting Seismic Waves in a Borehole. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)