Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Management of Menopause-Related Symptoms. Tài liệu khác 1
Marital Status and Substance Abuse Treatment Admissions: 2005. The DASIS Report. Tài liệu khác 1
Marketing Materials for Medicare Prescription Drug Plans. Tài liệu khác 1
Maternal Mortality in the United States, 1935-2007: Substantial Racial/Ethnic, Socioeconomic, and Geographic Disparities Persist. Tài liệu khác 1
Measuring the Quality of Health Across a Population: The Indian Health Experience. Tài liệu khác 1
Medicaid Financing: Federal Oversight Initiative Is Consistent with Medicaid Payment Principles but Needs Greater Transparency. Tài liệu khác 1
Medicaid Financing: States' Use of Contingency-Fee Consultants to Maximize Federal Reimbursements Highlights Need for Improved Federal Oversight. Tài liệu khác 1
Medicaid Long-Term Care: Few Transferred Assets Before Applying for Nursing Home Coverage; Impact of Deficit Reduction Act on Eligibility Is Uncertain. Tài liệu khác 1
Medicaid Managed Care: CMS's Oversight of States' Rate Setting Needs Improvement. Tài liệu khác 1
Medicaid Payments for Services Provided to Beneficiaries with Concurrent Eligibility in Arizona and California for July 1, 2005, Through June 30, 2006. Tài liệu khác 1
Medicaid Payments for Services Provided to Beneficiaries with Concurrent Eligibility in California and Arizona for July 1, 2005, Through June 30, 2006. Tài liệu khác 1
Medicaid Payments for Services Provided to Beneficiaries with Concurrent Eligibility in Florida and Georgia for July 1, 2005, Through June 30, 2006. Tài liệu khác 1
Medicaid Payments for Services Provided to Beneficiaries with Concurrent Eligibility in Georgia and Florida for July 1, 2005, Through June 30, 2006. Tài liệu khác 1
Medicaid Payments for Services Provided to Beneficiaries with Concurrent Eligibility in Illinois and Indiana for July 1, 2005, Through June 30, 2006. Tài liệu khác 1
Medicaid Payments for Services Provided to Beneficiaries with Concurrent Eligibility in Indiana and Illinois for July 1, 2005, Through June 30, 2006. Tài liệu khác 1
Medicaid Payments for Services Provided to Beneficiaries with Concurrent Eligibility in Kansas and Missouri for July 1, 2005, Through June 30, 2006. Tài liệu khác 1
Medicaid Payments for Services Provided to Beneficiaries with Concurrent Eligibility in Maryland and the District of Columbia for July 1, 2005, Through June 30, 2006. Tài liệu khác 1
Medicaid Payments for Services Provided to Beneficiaries with Concurrent Eligibility in Missouri and Kanasa for July 1, 2005, Through June 30, 2006. Tài liệu khác 1
Medicaid Payments for Services Provided to Beneficiaries with Concurrent Eligibility in Two States During August 2003. Tài liệu khác 1
Medicaid Payments Made for Nonemergency Services Provided to Undocumented Aliens and Legal Aliens Restricted to Emergency Services in Texas. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)