Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44986
Trong đó:
  • Bài báo: 25
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15647)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Magnetic Elements. Tài liệu khác 1
Measurement Systems and Methods. Tài liệu khác 1
Medical Tack with a Variable Effective Length. Tài liệu khác 1
Method and Apparatus for Rapid Extraction and Analysis By SERS, of Drugs in Saliva (PAT-APPL-11-098 844). Tài liệu khác 1
Method and Apparatus for Vibrating a Substrate During Material Formation. Tài liệu khác 1
Method and Compositions for Controlling Release of Organic Compositions. Tài liệu khác 1
Method and Structure for Skewed Block-Cyclic Distribution of Lower-Dimensional Data Arrays in Higher-Dimensional Processor Grids. Tài liệu khác 1
Method for Texturing Surfaces of Optical Fiber Sensors Used for Blood Glucose Monitoring. Tài liệu khác 1
Methods and Devices for Identifying Terrorists/Criminal Suspects by Detecting Contact of Human Skin with Rubber Protective Gear. Tài liệu khác 1
Methods for Determining Susceptibility to Dental Caries. Tài liệu khác 1
Methods for Efficient Solution Set Optimization. Tài liệu khác 1
Methods for Use in Detecting Seismic Waves in a Borehole. Tài liệu khác 1
Micro Device Incorporating Programmable Element. Tài liệu khác 1
Micro-Miniature Implantable Coated Device. Tài liệu khác 1
Microparticle Analysis System and Method. Tài liệu khác 1
Miniature Low Frequency Acoustic Transmitter. Tài liệu khác 1
Modified Protein Adhesives and Lignocellulosic Composites Made from the Adhesives. Tài liệu khác 1
Multi-Use Gardening Tool with Locking Extension Handles. Tài liệu khác 1
Multi-Well Plates (PAT-APPL-11-155 294). Tài liệu khác 1
Mutant Interleukin-15 Polypeptides. Tài liệu khác 1
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0710 3824031   Fax: 07103 812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)