Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
M&S Decision/Role-Behavior Decompositions. Tài liệu khác 1
M/G/Infinity Transience, and Its Applications to Overload Detection. Tài liệu khác 1
M/M/Infinity Transience: Tail Asymptotics of Congestion Periods. Tài liệu khác 1
M1114 -- Golden HMMWV Power: Electrical Systems Used in Theater. Tài liệu khác 1
MAC - A Miniature Atomic Clock. Tài liệu khác 1
MAC Centered Cooperation - Synergistic Design of Network Coding, Multi- Packet Reception, and Improved Fairness to Increase Network Throughput (PREPRINT). Tài liệu khác 1
Machine Learning and Data Mining for Comprehensive Test Ban Treaty Monitoring. Tài liệu khác 1
Machine Learning for the Knowledge Plane. Tài liệu khác 1
Machine Learning for the Knowledge Plane. Tài liệu khác 1
Machine Learning in Intrusion Detection. Tài liệu khác 1
Machine Shop Information Model Application, Next Step. Tài liệu khác 1
Mack Blackwell Rural Transportation Center: Improving the Quality of Rural Life in America Through Transportation, Annual Report 2009 - 2010. Tài liệu khác 1
Macro-magnetic Modeling of the ARL Microelectromechanical System (MEMS) Flux Concentrator. Tài liệu khác 1
Magellan at NERSC. Progress Report for June 2010. Tài liệu khác 1
Magician Simulator. A Realistic Simulator for Heterogenous Teams of Autonomous Robots. Tài liệu khác 1
Magnesium Nanocomposites: Current Status and Prospects for Army Applications. Tài liệu khác 1
Magnetic Actuator Drive for Actuation and Resetting of Magnetic Actuation Materials. Tài liệu khác 1
Magnetic and Electrical Characteristics of Cobalt-Based Amorphous Materials and Comparison to a Permalloy Type Polycrstalline Material. Tài liệu khác 1
Magnetic Bearing Using Displacement Winding Techniques. Tài liệu khác 1
Magnetic Field Generation and B-Dot Sensor Characterization in the High Frequency Band. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)