Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 49354
Trong đó:
  • Bài báo: 919
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42621
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4553

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15546)
  Khoa học Kỹ thuật (16995)
  Khoa học Đời sống (2044)
  Xã hội và Nhân Văn (1667)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4545)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Lab CCNA Tiếng VIệt Sách 1
Laboratory Directed Research and Development Program FY 2010. Tài liệu khác 1
Lambda Data Grid: Communications Architecture in Support of Grid Computing. Tài liệu khác 1
LambdaStation: Final Report. Tài liệu khác 1
Land, Sea, and Air Unmanned Systems Research and Development at SPAWAR Systems Center Pacific. Tài liệu khác 1
Landscape Analysis and Algorithm Development for Plateau Plagued Search Spaces. Tài liệu khác 1
Language Model Combination and Adaptation Using Weighted Finite State Transducers. Tài liệu khác 1
Language Parametric Module Management for IDE's. Tài liệu khác 1
Lập lịch trong các hệ thống P2P-TV Bài báo 0
Lập trình C# 2008 cơ bản Sách 1
Lập trình căn bản PHP Sách 1
LAREDO: LAunching, REndezvous and DOcking Simulation Tool. Tài liệu khác 1
Large File Transfers from Space Using Multiple Ground Terminals and Delay-Tolerant Networking. Tài liệu khác 1
Large Scale Computing and Storage Requirements for Biological and Environmental Research. Report of the Joint BER/NERSC Workshop Conducted May 7-8, 2009 at Rockville, MD. Tài liệu khác 1
Large Scale Validation of a Methodology for Assessing Software Reliability. Tài liệu khác 1
Large-scale Benchmark Dataset for Event Recognition in Surveillance Video. Tài liệu khác 1
Large-Scale Dynamic Observation Planning for Unmanned Surface Vessels. Tài liệu khác 1
Large-Scale Hybrid Computing Architecture for Neocortical Models - With an Application in Realizing Cognizance Operations of the Visual Cortex. Tài liệu khác 1
Large-Scale Online and Real-Time Optimization Problems under Uncertainty. Tài liệu khác 1
Large-Signal Code TESLA: Improvements in the Implementation and in the Model. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)