Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44986
Trong đó:
  • Bài báo: 25
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15647)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
La Mortalita in Italia nell'anno 1999 (Mortality in Italy in 1999). Tài liệu khác 1
La Mortalita in Italia nell-Anno 2000. (Mortality in Italy in 2000). Tài liệu khác 1
Length of Coverage in the Individual Health Insurance Market for the Non-Elderly U.S. Population, 2006. Statistical Brief No. 227. Tài liệu khác 1
Length of Stay for Outpatient Discharges Completing Treatment: 2004. The DASIS Report. Tài liệu khác 1
Lessons from Medicare's Demonstration Projects on Disease Management, Care Coordination, and Value-Based Payment. Tài liệu khác 1
Levels of Distress in Women at Risk for Ovarian Cancer. Tài liệu khác 1
Life Tables for the United States Social Security Area 1900-2100. Actuarial Study No. 120. Tài liệu khác 1
Liver Cirrhosis Mortality in the United States, 1970-2005. Surveillance Report No. 83. Tài liệu khác 1
Liver Cirrhosis Mortality in the United States, 1977-2004. Surveillance Report No. 79. Tài liệu khác 1
Long-Term Analysis of a Budget Proposal by Chairman Ryan. Tài liệu khác 1
Long-Term Uninsured in America, 2001-2004: Estimates for the U.S. Population under Age 65. Statistical Brief No. 136. Tài liệu khác 1
Long-Term Uninsured in America, 2002-2005: Estimates for the U.S. Population under Age 65. Statistical Brief No. 183. Tài liệu khác 1
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0710 3824031   Fax: 07103 812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)