Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
L Area Wwastewater Storage Drum Evaluation. Tài liệu khác 1
Lab on a Chip Packing of Submicron Particles for High Performance EOF Pumping. Tài liệu khác 1
Label-Free THz-Optoelectronic Sensing of Ultra-Low Concentration of Genetic Sequences: Theoretical Treatment. Tài liệu khác 1
Labeling Cells with Silver/Dendrimer Nanocomposites. Tài liệu khác 1
Lab-on-a-Chip Sensor for Monitoring Perchlorate in Ground and Surface Water. Tài liệu khác 1
Laboratories for the 21st Century: Case Studies. Molecular Foundry, Berkeley, California (November 2010). Tài liệu khác 1
Laboratory Demonstration of Abiotic Technologies for Removal of RDX from a Process Waste Stream. Tài liệu khác 1
Laboratory Directed Research and Development Annual Report, Fiscal Year 2010. Tài liệu khác 1
Laboratory Directed Research and Development Annual Report, Fiscal Year 2010. Tài liệu khác 1
Laboratory Directed Research and Development Program FY 2007 Annual Report. Tài liệu khác 1
Laboratory Directed Research and Development Program FY 2007. Tài liệu khác 1
Laboratory Directed Research and Development Program FY 2008. Tài liệu khác 1
Laboratory Directed Research and Development Program FY 2009 for Lawrence Berkeley National Laboratory. Tài liệu khác 1
Laboratory Directed Research and Development Program FY 2010. Tài liệu khác 1
Laboratory Directed Research and Development Program FY 2010. Tài liệu khác 1
Laboratory Directed Research and Development Program FY 2010. Tài liệu khác 1
Laboratory Evaluation of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) as a New in situ Chemical Sensing Technique for the Deep Ocean. Tài liệu khác 1
Laboratory Instrumentation Design Research for Scalable Next Generation Epitaxy: Non-Equilibrium Wide Application Epitaxial Patterning by Intelligent Control (NEW-EPIC). Volume 1. 3D Composition/Doping Control via Micromiror Patterned Deep UV Photodesorption: Revolutionary in situ Characterization/Control. Tài liệu khác 1
Laboratory Investigation of Organic Aerosol Formation from Aromatic Hydrocarbons. Tài liệu khác 1
Laboratory Investigations in Support of Carbon Dioxide Limestone Sequestration in the Ocean. Semi Annual Technical Progress Report for the period 01/09/2005 thru 07/08/2005. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)