Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
L Area Wwastewater Storage Drum Evaluation. Tài liệu khác 1
l/f Noise in the Superconducting Transition of a MgB2 Thin Film. Tài liệu khác 1
L1C Signal Design Options. Tài liệu khác 1
La Mortalita in Italia nell'anno 1999 (Mortality in Italy in 1999). Tài liệu khác 1
La Mortalita in Italia nell'anno 1999 (Mortality in Italy in 1999). Tài liệu khác 1
La Mortalita in Italia nell-Anno 2000. (Mortality in Italy in 2000). Tài liệu khác 1
La Mortalita in Italia nell-Anno 2000. (Mortality in Italy in 2000). Tài liệu khác 1
La Promozione della Salute Nelle Scuole. Attivita Pratiche su: Salute mentale, life skills, Educazione ai Media, Bullismo e Sessualita (Health Promotion at School. Activities on Sexuality, Mental Health, Life Skills, Media Education and Bullying). Tài liệu khác 1
La Promozione della salute Nelle Scuole: obiettivi Di Insegnamento e Competenze Comuni (Health Promotion at School: Educational Objectives and Shared Skills.) Tài liệu khác 1
La Sperimentazione Clinica in Oncologia. 2: Elementi per la Valutazione da Parte dei Comitati di Etica. (Human Experimentation in Oncology. 2: Some Issues for the Evaluation by Ethics Committees.) Tài liệu khác 1
Lab CCNA Tiếng VIệt Sách 1
Lab on a Chip Packing of Submicron Particles for High Performance EOF Pumping. Tài liệu khác 1
Lab on a Chip Packing of Submicron Particles for High Performance EOF Pumping. Tài liệu khác 1
Label-Free THz-Optoelectronic Sensing of Ultra-Low Concentration of Genetic Sequences: Theoretical Treatment. Tài liệu khác 1
Labeling Cells with Silver/Dendrimer Nanocomposites. Tài liệu khác 1
Labeling of Patient Specimens. Tài liệu khác 1
Labile carbon input determines the direction and magnitude of the priming effect Bài báo 0
Lab-on-a-Chip Sensor for Monitoring Perchlorate in Ground and Surface Water. Tài liệu khác 1
Labor Force Participation Rate for Selected Age Groups: 2008 and 2009. American Community Survey Briefs. Tài liệu khác 1
Laboratories for the 21st Century: Case Studies. Molecular Foundry, Berkeley, California (June 2007). Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)