Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 49695
Trong đó:
  • Bài báo: 1246
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42621
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17173)
  Khoa học Đời sống (2196)
  Xã hội và Nhân Văn (1667)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
KHĂN GIẤY Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Kiểm dịch thực vật - Khung hướng dẫn phân tích nguy cơ dịch hại Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Kiểm dịch thực vật - Nguyên tắc đối với bảo vệ thực vật và áp dụng các biện pháp kiểm dịch thực vật trong thương mại quốc tế Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Kiểm dịch thực vật. Phương pháp luận về việc lấy mẫu chuyến hàng Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
KIẾM SOÁT CHẤT LƯỢNG BÀNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ -KIỂM TRA NGHIỆM THU ĐỊNH TÍNH LIÊN TỤC Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
KIẺM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ -KIỂM TRA NGHIỆM THU ĐỊNH TÍNH LÔ CỠ NHỎ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
KIỀM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẮNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ- KIẾM TRA NGHIỆM THU ĐỊNH TÍNH VỚI SỐ CHẤP NHẬN BẰNG KHÔNG Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ-KIỀM TRA NGHIỆM THU ĐỊNH TÍNH LIÊN TIẾP Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)