Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44986
Trong đó:
  • Bài báo: 25
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15647)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Kane's Dynamics; Model for the Active Rack Isolation System, Part 3. Tài liệu khác 1
KC-135 and Other Microgravity Simulations. Tài liệu khác 1
Kennedy Space Center, 2005 Annual Report. Tài liệu khác 1
Kennedy Space Center, 2005 Annual Report. Tài liệu khác 1
Kennedy Space Center's Annual Report FY 2006. Tài liệu khác 1
Kennedy Space Center's Annual Report FY 2008. Tài liệu khác 1
Kennedy Space Center's Annual Report FY 2009. Tài liệu khác 1
Kepler Data Release 3 Notes. Tài liệu khác 1
KSC Human Factors Lessons Learned. Tài liệu khác 1
KSC Tech Transfer News, Volume 4, No. 2. Tài liệu khác 1
Ku- and Ka-Band Phased Array Antenna for the Space-Based Telemetry and Range Safety Project. Tài liệu khác 1
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0710 3824031   Fax: 07103 812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)