Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Kansas Department of Transportation's Enterprise Energy and Carbon Accounting and Utility Usage Research Phase 1B: Embodied and Operational Energy and Carbon in Buildings and Vehicles, Technical Summary. Tài liệu khác 1
Kansas Department of Transportation's Enterprise Energy and Carbon Accounting and Utility Usage Research Phase 1B: Embodied and Operational Energy and Carbon in Buildings and Vehicles. Tài liệu khác 1
Kết quả bước đầu trong việc xác định bệnh nguyên của các triệu chứng vàng lá trên cây có múi tại tỉnh Cần Thơ Đề tài - Dự án 1
Kết quả nghiên cứu khoa học kinh tế vườn giai đoạn 1993 - 1994 Đề tài - Dự án 1
Kết quả nghiên cứu sản xuất đường - mật tinh bột theo phương pháp enzym Đề tài - Dự án 1
Key Performance Indicators in Public-Private Partnerships. Tài liệu khác 1
Key Transportation Indicators, April 2011. Tài liệu khác 1
Key Transportation Indicators, April 2011. Tài liệu khác 1
Key Transportation Indicators, December 2010. Tài liệu khác 1
Key Transportation Indicators, December 2010. Tài liệu khác 1
Key Transportation Indicators, February 2011. Tài liệu khác 1
Key Transportation Indicators, February 2011. Tài liệu khác 1
Key Transportation Indicators, June 2010. Tài liệu khác 1
Key Transportation Indicators, June 2010. Tài liệu khác 1
Key Transportation Indicators, June 2011. Tài liệu khác 1
Key Transportation Indicators, June 2011. Tài liệu khác 1
Key Transportation Indicators, October 2010. Tài liệu khác 1
Key Transportation Indicators, October 2010. Tài liệu khác 1
Key Transportation Indicators. February 2010. Tài liệu khác 1
Key Transportation Indicators. February 2010. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)