Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
K(13) Form Factor With Two Flavors of Dynamical Domain Wall Quarks. Tài liệu khác 1
K*O Photoproduction Off the Proton at CLAS. Tài liệu khác 1
K9 On-Board Rover Architecture. Tài liệu khác 1
Ka-Band Wide-Bandgap Solid-State Power Amplifier: Architecture Performance Estimates. Tài liệu khác 1
Ka-Band Wide-Bandgap Solid-State Power Amplifier: Hardware Validation. Tài liệu khác 1
Ka-Band Wide-Bandgap Solid-State Power Amplifier: Prototype Combiner Spurious Mode Suppression and Power Constraints. Tài liệu khác 1
Kahn Bani Sa'ad Correctional Facility, Kahn Bani Sa'ad, Iraq. Tài liệu khác 1
Kalman Filter With Nonlinear Equality Constraints. Tài liệu khác 1
Kalman Filter-Based Prediction System for Better Network Context- Awareness. Tài liệu khác 1
Kalman Filter-Based Prediction System for Better Network Context- Awareness. Tài liệu khác 1
KAM Tori Construction Algorithms. Tài liệu khác 1
Kan Prestanda for Retrokommunikationssystem Forbattras Genom att Anvanda Traditionella Radiosystemtekniker (Can the Performance of Retro Communication Systems Be Improved by Traditional Radio System Techniques). Tài liệu khác 1
Kane's Dynamics; Model for the Active Rack Isolation System, Part 3. Tài liệu khác 1
Kansas City Plant Annual Illness and Injury Surveillance Report 2010. Tài liệu khác 1
Kansas City Plant Annual Illness and Injury Surveillance Report, 2006. Tài liệu khác 1
Kansas City Plant Annual Illness and Injury Surveillance Report, 2007. Tài liệu khác 1
Kansas City Plant Annual Illness and Injury Surveillance Report, 2008. Tài liệu khác 1
Kansas Department of Transportation's Enterprise Energy and Carbon Accounting and Utility Usage Research Phase 1B: Embodied and Operational Energy and Carbon in Buildings and Vehicles, Technical Summary. Tài liệu khác 1
Kansas Department of Transportation's Enterprise Energy and Carbon Accounting and Utility Usage Research Phase 1B: Embodied and Operational Energy and Carbon in Buildings and Vehicles. Tài liệu khác 1
Kapillaerelektrofores i Tva Dimensioner. Slutrapport Fran Innovationsprojekt 14215 (Two-Dimensional Capillary Electrophoresis Final Report of the Innovative Project 14215). Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)