Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50005
Trong đó:
  • Bài báo: 1500
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17244)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
JADE - An Experiment in Distributed Simulation Based Joint Tactical Training. Tài liệu khác 1
James Webb Space Telescope XML Database: From the Beginning to Today. Tài liệu khác 1
Java Concurrency Guidelines. Tài liệu khác 1
Java Tool Framework for Automation of Hardware Commissioning and Maintenance Procedures. Tài liệu khác 1
Java Vertexing Tools. Tài liệu khác 1
JavaD: Bringing Ownership Domains to Mainstream Java. Tài liệu khác 1
JITDA Arena Intra-theater Simulation. Tài liệu khác 1
Joint Airspace Management and Deconfliction (JASMAD). Tài liệu khác 1
Joint Application Mapping/Interconnect Synthesis Techniques for Embedded Chip-Scale Multiprocessors. Tài liệu khác 1
Joint Battlespace Infosphere (JBI): Information Management in a Netcentric Environment. Tài liệu khác 1
Joint Blue Force Situational Awareness: Helping Save Warfighter Lives and Improve Operations through Information Integration. Tài liệu khác 1
Joint Capabilities and System-of-System Solutions: A Case for Crossing Solution Domains. Tài liệu khác 1
Joint Collaborative Technology Experiment. Tài liệu khác 1
Joint Command Decision Support 21st Century Technology Demonstration: Human Factors Style Guide. Tài liệu khác 1
Joint Command Decision Support System. Tài liệu khác 1
Joint Live Virtual and Constructive (JLVC) Federation Integration Guide. Version 3.1. Tài liệu khác 1
Joint Live Virtual Constructive Data Translator Framework - Interoperability for a Seamless Joint Training Environment. Tài liệu khác 1
Joint Mobile Network Operations: Routing Design and Quality of Service Configuration. Tài liệu khác 1
Joint Parsing and Semantic Role Labeling. Tài liệu khác 1
Joint Performance-Vulnerability Metric Framework for Designing Ad Hoc Routing Protocols. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)