Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
J-2X Upper Stage Engine: From Heritage to Hardware. Tài liệu khác 1
J-2X Upper Stage Engine: Hardware and Testing 2009. Tài liệu khác 1
Jack Rabbit Pretest Data For TATB Based IHE Model Development. Tài liệu khác 1
Jack Rabbit Pretest: Shadowplate Drawings for TATB IHE Model Development. Volume 9. Tài liệu khác 1
JAIDA, JAS3, WIRED4 and the AIDA Tag Library - Experience and New Developments. Tài liệu khác 1
James Webb Space Telescope Science Guide. Tài liệu khác 1
JAXA Research and Development Report. Dec. 2010. Tài liệu khác 1
JAXA Research and Development Report. Nov. 2010. Tài liệu khác 1
JAXA Research and Development Report. Sep. 2010. Tài liệu khác 1
Jefferson Lab Accelerator Operations Training and Development Program. Tài liệu khác 1
Jefferson Lab Data Acquisition Run Control System. Tài liệu khác 1
Jefferson Lab Experiments Shed New Light on the Proton. Tài liệu khác 1
Jefferson Lab's Results on the Q2-Evolution of Moments of Spin Structure Functions. Tài liệu khác 1
Jet Dipolarity: Top Tagging with Color Flow. Tài liệu khác 1
Jet Dipolarity: Top Tagging with Color Flow. Tài liệu khác 1
Jet Interactions with Magnetized Clouds. Preliminary Results from PIC Code and Large-Scale Hydrodynamic Simulations for AGN Jets. Tài liệu khác 1
Jet Propulsion Laboratory, Annual Report 2011. Tài liệu khác 1
Jet Propulsion Laboratory: Annual Report 2004. Tài liệu khác 1
JGI Computing 5-Year Strategic Plan. Tài liệu khác 1
JLAB 12 GEV Energy Upgrade of CEBAF for QCD and HADRONIC Physics. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)