Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
JADE - An Experiment in Distributed Simulation Based Joint Tactical Training. Tài liệu khác 1
JAM: A Jammed-Area Mapping Service for Sensor Networks. Tài liệu khác 1
James Webb Space Telescope XML Database: From the Beginning to Today. Tài liệu khác 1
Jamming Dust: A Low-Power Distributed Jammer Network. Tài liệu khác 1
Japanese - U.S. Missile Defense: Stepping Stone towards Normalization. Tài liệu khác 1
Japans Manufacturing Competitiveness Strategy: Challenges for Japan, Opportunities for the United States. Tài liệu khác 1
Java Concurrency Guidelines. Tài liệu khác 1
Java Tool Framework for Automation of Hardware Commissioning and Maintenance Procedures. Tài liệu khác 1
Java Vertexing Tools. Tài liệu khác 1
JavaD: Bringing Ownership Domains to Mainstream Java. Tài liệu khác 1
JCAS: Psst, the 'J' Stands for Joint. Tài liệu khác 1
Jet Dipolarity: Top Tagging with Color Flow. Tài liệu khác 1
Jet Propulsion Laboratory, Annual Report 2011. Tài liệu khác 1
Jet Propulsion Laboratory: Annual Report 2004. Tài liệu khác 1
Jet Propulsion Laboratory: Annual Report 2005. Tài liệu khác 1
Jet Propulsion Laboratory: Annual Report 2006. Tài liệu khác 1
Jet Propulsion Laboratory: Annual Report 2008. Tài liệu khác 1
Jet Propulsion Laboratory: Annual Report 2009. Tài liệu khác 1
Jet Propulsion Laboratory: Annual Report 2010. Tài liệu khác 1
JFACC Information Management (IM) Capability: Operational Concept. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)