Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
J-2X Upper Stage Engine: From Heritage to Hardware. Tài liệu khác 1
J-2X Upper Stage Engine: Hardware and Testing 2009. Tài liệu khác 1
Jack Rabbit Pretest Data For TATB Based IHE Model Development. Tài liệu khác 1
Jack Rabbit Pretest: Shadowplate Drawings for TATB IHE Model Development. Volume 9. Tài liệu khác 1
Jackson Park Hospital Green Building Medical Center. Tài liệu khác 1
JADE - An Experiment in Distributed Simulation Based Joint Tactical Training. Tài liệu khác 1
JAIDA, JAS3, WIRED4 and the AIDA Tag Library - Experience and New Developments. Tài liệu khác 1
JAM: A Jammed-Area Mapping Service for Sensor Networks. Tài liệu khác 1
James Webb Space Telescope Science Guide. Tài liệu khác 1
James Webb Space Telescope XML Database: From the Beginning to Today. Tài liệu khác 1
Jamming Dust: A Low-Power Distributed Jammer Network. Tài liệu khác 1
Japan: Promoting Inclusive Growth for an Ageing Society Sách 0
Japanese - U.S. Missile Defense: Stepping Stone towards Normalization. Tài liệu khác 1
Japans Manufacturing Competitiveness Strategy: Challenges for Japan, Opportunities for the United States. Tài liệu khác 1
Java Concurrency Guidelines. Tài liệu khác 1
Java Tool Framework for Automation of Hardware Commissioning and Maintenance Procedures. Tài liệu khác 1
Java Vertexing Tools. Tài liệu khác 1
JavaD: Bringing Ownership Domains to Mainstream Java. Tài liệu khác 1
JAXA Research and Development Report. Dec. 2010. Tài liệu khác 1
JAXA Research and Development Report. Nov. 2010. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)