Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Impact of the U.S. Support Program Safeguards Intership Program. Tài liệu khác 1
Implications of the Statistical Review of the Side-By-Side Comparison of DWPF's Two Leeman ICPS. Tài liệu khác 1
Improving Transparency in the Reporting of Safeguards Implementation: FY11 Update. Tài liệu khác 1
Independent Verification and Validation of SAPHIRE 8 Software Design and Interface Design. Tài liệu khác 1
Independent Verification and Validation of SAPHIRE 8 Software Project Plan. Tài liệu khác 1
Industrial Base Assessment of Alternative Fuels for Military Use. Tài liệu khác 1
Information Digest, 2009-2010. Tài liệu khác 1
Inspector's Assessment of the New Model Safeguards Approach for Enrichment Plants. Tài liệu khác 1
Integrated Analysis of Scramjet Flowpath and Innovative Inlets (Preprint). Tài liệu khác 1
Integration of Microwave Plasma Ignition Into a Multi-Fuel Engine. Tài liệu khác 1
Interfaces - Weak Links, Yet Great Opportunities. Tài liệu khác 1
International Atomic Energy Agency Annual Report, 2009. Tài liệu khác 1
International Large Detector: Letter of Intent. Tài liệu khác 1
Interplanetary Sample Return Missions Using Radioisotope Electric Propulsion. Tài liệu khác 1
Interplanetary Sample Return Missions Using Radioisotope Electric Propulsion. Tài liệu khác 1
Inventory of Renewable Energy Generators Eligible for the Maryland Renewable Energy Portfolio Standard, 2011. Tài liệu khác 1
Issues of Mitigation Strategies in Augmented System for Next Generation Control Room. Tài liệu khác 1
Issues of Mitigation Strategies in Augmented System for Next Generation Control Room.DE2008919561.pdf 77/ Media 1
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)