Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Impact of Horizontal Boundary Elements Design on Seismic Behavior of Steel Plate Shear Walls. Tài liệu khác 1
Impact of the FY 2009 Building Technologies Program on United States Employment and Earned Income. Tài liệu khác 1
Implementation of the AASHTO LRFD Code in Geotechnical Design Piles. Tài liệu khác 1
In-Depth Survey Report of a Local Exhaust Ventilation Device for Suppressing Respirable and Crystalline Silica Dust from Powered Saws at Revelation Roofing, Denver, CO. Tài liệu khác 1
Indoor Navigation for First Responders: A Feasibility Study. Tài liệu khác 1
Inflatable and Deployable Systems with Three Dimensionally Reinforced Membranes. Tài liệu khác 1
Innovaatioita Edistaemaessae. Laehtoekohtia ja Ajatuksia Rakennus ja Infra Alan Hankintamaliien Kehittaemiseen (Fostering Innovation. Views and Ideas on the Development of Building and Infrastructure Construction Procurement). Tài liệu khác 1
Innovation in Vertical and Horizontal Construction: Lessons for the Transportation Industry. Tài liệu khác 1
Input Files and Procedures for Analysis of SMA Hybrid Composite Beams in MSC.Nastran and ABAQUS. Tài liệu khác 1
Integrating Panels into the Production Homebuilding Process. Tài liệu khác 1
Intercity Bus Service Study 2007. Tài liệu khác 1
International Symposium on Systems and Human Science SSR2005. Tài liệu khác 1
Introducing Innovation into the Home Building Industry. Advice for Innovators and Inventors. Tài liệu khác 1
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)