Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
ISO 10001-2009 Quản lý chất lượng. Sự thỏa mãn của khách hàng - Hướng dẫn về quy phạm thực hành đối với tổ chức Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
ISO 10002-2007 Hệ thống quản lý chất lượng. Sự thỏa mãn của khách hàng - Hướng dẫn về xử lý khiếu nại trong các tổ chức Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
ISO 10005-2007 Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn lập kế hoạch chất lượng Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
ISO 10006-2007 Quản lý chất lượng - Hướng dẫn quản lý chất lượng dự án Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
ISO 10007-2008 Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn quản lý cấu hình Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
ISO 10012-2007 Hệ thống quản lý đo lường - Yêu cầu đối với quá trình đo và thiết bị đo Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
ISO 10013-2003 Hướng dẫn về tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
ISO 10014-2008 Quản lý chất lượng - Hướng dẫn để thu được các lợi ích kinh tế và tài chính Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
ISO 22004-2008 - HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM -HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TCVN ISO 22000 : 2007 Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
ISO 9000:2007 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
ISO 9004-2000 Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn cải tiến Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
ISO-QUY TRÌNH LẤY MẪU ĐỂ KIỀM TRA ĐỊNH LƯỢNG -PHẦN 2: QUY ĐỊNH CHUNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG ÁN LẤY MẪU MỘT LẦN XÁC ĐỊNH THEO GIỚI HẠN CHẤT LƯỢNG CHẤP NHẬN (AQL) ĐỂ KIỂM TRA TỪNG LÔ CÓ CÁC ĐẶC TRƯNG CHẤT LƯỢNG ĐỘC LẬP Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)