Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44986
Trong đó:
  • Bài báo: 25
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15647)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Impact Assessment of New York State's Cigarette Fire Safety Performance Standard. Tài liệu khác 1
Impact of Food Away From Home on Adult Diet Quality Tài liệu khác 0
Impact of Seasonal Population Variation on Frontier Communities: Maintenance of the Healthcare Infrastructure. Tài liệu khác 1
Impact of Total Workload on Maternal Postpartum Health and Quality of Life. Report for September 30, 1999 to September 29, 2004. Tài liệu khác 1
Improvements to Demographic Household Data in the Current Population Survey: 2007. Tài liệu khác 1
Inappropriate Claims for Medicaid Personal Care Services. Tài liệu khác 1
Inappropriate Medicare Payments for Chiropractic Services. Tài liệu khác 1
Inappropriate Medicare Payments for Transforaminal Epidural Injection Services. Tài liệu khác 1
Inclusion of Minority Patients in Breast Cancer Clinical Trials: The Role of the Clinical Trial Environment. Tài liệu khác 1
Increasing Early Detection of Prostate Cancer in African American Men through a Culturally Targeted Print Intervention. Tài liệu khác 1
Indian Health Surveillance Report: Sexually Transmitted Diseases, 2004. Tài liệu khác 1
Infant Mortality in the United States, 1935-2007: Over Seven Decades of Progress and Disparities. Tài liệu khác 1
Information Technology: Centers for Medicare and Medicaid Services Needs to Establish Critical Investment Management Capabilities. Tài liệu khác 1
Information Technology: HHS Has Several Investment Management Capabilities in Place, but Needs to Address Key Weaknesses. Tài liệu khác 1
Informing CHIP and Medicaid Outreach and Education: Topline Report: Key Findings from a National Survey of Low-Income Parents. Tài liệu khác 1
Injury in the United States: 2007 Chartbook. Tài liệu khác 1
International Health Data Reference Guide, 2003. Tài liệu khác 1
International Standards for Tuberculosis Care. Tài liệu khác 1
Iraq: U.S. Casualties, October 2, 2008. Tài liệu khác 1
Is Dietary Knowledge Enough: Hunger, Stress, and Other Roadblocks to Healthy Eating. Tài liệu khác 1
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0710 3824031   Fax: 07103 812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)