Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Iapetus and Phoebe as Measured by the Cassini Uvis. Tài liệu khác 1
IBS and Possible Luminosity Improvement for RHIC Operation Below Transition Energy. Tài liệu khác 1
IBS and Potential Luminosity Improvement for RHIC Operation Below Transition Energy. Tài liệu khác 1
IBS Suppression Lattice in RHIC: Theory and Experimental Verification. Tài liệu khác 1
Ice Island Study. Tài liệu khác 1
Ice Lens Formation, Frost Heave, Thin Films, and the Importance of the Polar H2O Reservoir at High Obliquity. Tài liệu khác 1
IceBreaker 2. Tài liệu khác 1
IceCube: A Cubic Kilometer Radiation Detector. The Ice Cube Collaboration. Tài liệu khác 1
Identification and Atmospheric Reactions of Polar Products of Selected Aromatic Hydrocarbons. Final Report for Period March 1, 2004 to July 31, 2006. Tài liệu khác 1
Identification and Characterization of Near-Term Direct Hydrogen Proton Exchange Membrane Fuel Cell Markets. Tài liệu khác 1
Identification and Extraction of the Seaward Edge of Terrestrial Vegetation using Digital Aerial Photography. Tài liệu khác 1
Identification and Isolation of Human Alarm Pheromones. Tài liệu khác 1
Identification and Validation of PTEN Complex, Associated Proteins. Tài liệu khác 1
Identification of a CAPA-PVK (IXORI-PVK) from Single Cells of the Gulf Coast Tick, Amblyomma maculatum. Tài liệu khác 1
Identification of Chemicals of Interest to the Department of Defense and U.S. Air Force Among the U.S. Environmental Protection Agency's Integrated Risk Information System Chemicals that are Due for Reassessment of their Toxicity Values. Tài liệu khác 1
Identification of Compounds from Etonia Rosemary (Conradina etonia). Tài liệu khác 1
Identification of Helicon Plasma via Radial Magnetic Field Profiles (Preprint). Tài liệu khác 1
Identification of Instability Modes of Transition in Underexpanded Jets. Tài liệu khác 1
Identification of Matrix Conditions that Give Rise to the Linear Coupling Resonances. Tài liệu khác 1
Identification of Optical Component of North Toroidal Source of Sporadic Meteors and its Origin. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)