Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
I Can, But I Won't: An Exploratory Study on People and New Information Technologies in the Military. Tài liệu khác 1
I3I Model; Identifying Cultural Determinants of Information Sharing via C2 Information Technologies. Tài liệu khác 1
IANetServ: Design and Implementation of Robust An Auto-Configurable Network Services for Airborne Network (Preprint). Tài liệu khác 1
IANetServ: Design and Implementation of Robust An Auto-Configurable Network Services for Airborne Network (Preprint). Tài liệu khác 1
IBIF: Industrial Base Innovation Fund - Integrated Circuit Emulation Manufacturing Design Capability Improvements. Tài liệu khác 1
IBIF: Industrial Base Innovation Fund - Integrated Circuit Emulation Manufacturing Test Capability Improvements. Tài liệu khác 1
IBM's Statistical Question Answering System - TREC-11. Tài liệu khác 1
IC3 (Internet Crime Complaint Center) 2004 Internet Fraud-Crime Report, January 1-December 31, 2004. Tài liệu khác 1
IC3 (Internet Crime Complaint Center) 2004 Internet Fraud-Crime Report, January 1-December 31, 2004. Tài liệu khác 1
IC3 (Internet Crime Complaint Center) 2009 Internet Crime Report, January 1-December 31, 2009. Tài liệu khác 1
IC3 (Internet Crime Complaint Center) 2010 Internet Crime Report. Tài liệu khác 1
IC3 (Internet Crime Complaint Center) 2010 Internet Crime Report. Tài liệu khác 1
IC3 2005 Internet Crime Report, January 1-December 31, 2005. Tài liệu khác 1
IC3 2005 Internet Crime Report, January 1-December 31, 2005. Tài liệu khác 1
ICA Feature Extraction and SVM Classification of FLIR Imagery. Tài liệu khác 1
ICAO English Language Proficiency Rating Scale Applied to Enroute Voice Communication of U.S. and Foreign Pilots. Tài liệu khác 1
ICARE Method. Tài liệu khác 1
ICDF Complex Waste Profile and Verification Sample Guidance. Tài liệu khác 1
Icecube Data Acquisition Software: Lessons Learned During Distributed, Collaborative, Multi-Disciplined Software Development. Tài liệu khác 1
ICEPIC Convergence Study Using a Relativistic Magnetron. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)