Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 53361
Trong đó:
  • Bài Báo: 4532
  • Đề tài - Dự án: 379
  • Khác: 42729
  • Media: 81
  • Sách: 1045
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4595

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (16539)
  Khoa học Kỹ thuật (17906)
  Khoa học Đời sống (3298)
  Xã hội và Nhân Văn (1993)
  Khoa học Sức khỏe (8878)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4747)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
I Can, But I Won't: An Exploratory Study on People and New Information Technologies in the Military. Khác 1
I convegno Nazionale. I Gemelli in eta Pediatrica: Epidemiologia, Clinica e Psicologia. Istituto Superiore di Sanita. Roma, 16 Novembre 2009. Riassunti. (I National Congress. Twins during Childhood: Epidemiological, Clinical and Psychological Aspects. Istituto Superiore di Sanita. Rome, November 16, 2009. Abstract Book). Khác 1
I/ITSEC Tutorial: Return on Investment (ROI) for Modeling and Simulation. Khác 1
I3I Model; Identifying Cultural Determinants of Information Sharing via C2 Information Technologies. Khác 1
IANetServ: Design and Implementation of Robust An Auto-Configurable Network Services for Airborne Network (Preprint). Khác 1
IANetServ: Design and Implementation of Robust An Auto-Configurable Network Services for Airborne Network (Preprint). Khác 1
Iapetus and Phoebe as Measured by the Cassini Uvis. Khác 1
IBIF: Industrial Base Innovation Fund - Integrated Circuit Emulation Manufacturing Design Capability Improvements. Khác 1
IBIF: Industrial Base Innovation Fund - Integrated Circuit Emulation Manufacturing Design Capability Improvements. Khác 1
IBIF: Industrial Base Innovation Fund - Integrated Circuit Emulation Manufacturing Test Capability Improvements. Khác 1
IBM's Statistical Question Answering System - TREC-11. Khác 1
IBS and Possible Luminosity Improvement for RHIC Operation Below Transition Energy. Khác 1
IBS and Potential Luminosity Improvement for RHIC Operation Below Transition Energy. Khác 1
IBS Suppression Lattice in RHIC: Theory and Experimental Verification. Khác 1
IC3 (Internet Crime Complaint Center) 2004 Internet Fraud-Crime Report, January 1-December 31, 2004. Khác 1
IC3 (Internet Crime Complaint Center) 2004 Internet Fraud-Crime Report, January 1-December 31, 2004. Khác 1
IC3 (Internet Crime Complaint Center) 2009 Internet Crime Report, January 1-December 31, 2009. Khác 1
IC3 (Internet Crime Complaint Center) 2010 Internet Crime Report. Khác 1
IC3 (Internet Crime Complaint Center) 2010 Internet Crime Report. Khác 1
IC3 2005 Internet Crime Report, January 1-December 31, 2005. Khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)