Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 49695
Trong đó:
  • Bài báo: 1246
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42621
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17173)
  Khoa học Đời sống (2196)
  Xã hội và Nhân Văn (1667)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
HỆ THÓNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - CÁC YÊU CẦU Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG -CƠ SỞ VÀ TỪ VỰNG Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Hệ thống quản lý chất lượng hướng dẫn cải tiến. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG -HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG -HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CẤU HÌNH Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG -HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SỰ THOẢ MÃN CỦA KHÁCH HÀNG HƯỚNG DẪN VỀ XỬ LÝ KHIẾU NẠI TRONG TỔ CHỨC Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG - YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH ĐO VÀ THIẾT BỊ ĐO Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
HIỆU CHUẦN TRONG HÓA PHÂN TÍCH VÀ SỬ DỤNG MẪU CHUẲN ĐƯỢC CHỨNG NHẬN Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
HỐNG KÊ ỨNG DỤNG ƯỚC LƯỢNG VÀ KHOẢNG TIN CẬY ĐỐI VỚI THAM SÓ CỦA PHÂN BỐ POỈSSON Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Hướng dẫn mức thuỷ ngân metyl trong cá Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KỸ THUẬT THỐNG KÊ TRONG TCVN ISO 9001:2000 Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
HUỚNG DẪN VỂ TÀI LIỆU CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Huyết áp kế -Quy trình kiểm định Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)