Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Helminth parasites of alien freshwater fishes in Patagonia (Argentina) Bài báo 0
Hematological and Immunological plasma assays for grass carp (Ctenopharyngodon idella) infected with Aeromonas hydrophila as an immune model in carp aquaculture Bài báo 0
Heritability of immunity traits and disease resistance of bighead catfish, Clarias macrocephalus Günther, 1864 Bài báo 0
High prevalence and infestation of Mothocya renardi (Isopoda, Cymothoidae) in marine fish Strongylura leiura (Bleeker 1850) Bài báo 0
Hints on T cell responses in a fish-parasite model: Enteromyxum leei induces differential expression of T cell signature molecules depending on the organ and the infection status Bài báo 0
Histological changes and antioxidant enzyme activity in signal crayfish (Pacifastacus leniusculus) associated with sub-acute peracetic acid exposure Bài báo 0
Histopathological analysis and the immune related gene expression profiles of mandarin fish (Siniperca chuatsi) infected with Aeromonas hydrophila Bài báo 0
Histopathology and the inflammatory response of European perch, Perca fluviatilis muscle infected with Eustrongylides sp. (Nematoda) Bài báo 0
Hoàn thiện kỹ thuật sản xuất cá rô phi đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Đề tài - Dự án 1
Host microRNA analysis in cyprinid Herpesvirus-3 (CyHV-3) infected common carp Bài báo 0
Hydrostatic pressure and the experimental toxicology of marine fishes: The elephant in the room Bài báo 0
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)